خانه » Tag Archives: ماگیلیف

Tag Archives: ماگیلیف

ماگیلیف

شهر ماگیلیف

منطقه ماگیلیف[۱] منطقه ماگیلیف، در شرق کشور، یکی از ۶ منطقه اداری(یا اوبلاست) در بلاروس است. منطقه ماگیلیف بلاروس، با روسیه در شرق هم مرز است. بیش از نیمی منطقه از زمین های کشاورزی و یک سوم نیز از جنگل پوشیده شده است.  ترکیب جمعیت ماگیلیف ۰۷۰,۸   میلیون نفر در منطقه ماگیلیف زندگی می کنند، %۷۵٫۷۹ در شهرها و شهرک ها ساکنند، ...

ادامه مطلب »