خانه » Tag Archives: شهر مینسک

Tag Archives: شهر مینسک

مینسک

Study in Belarus

 شهر مینسک مینسک پایتخت بلاروس است. این شهر، علاوه بر آن، مرکز اقتصادی، علمی، و فرهنگی بلاروس؛ مرکز اداری منطقه مینسک نیز بشمار می رود. مینسک از نظر اقتصادی توسعه یافته ترین شهر بلاروس است. جمعیت آن بالغ بر۱۹۳۸/۲میلیون نفر است و مدام نیز  چعیت آن روبه افزایش است.   شبکه حمل و نقل در مینسک مینسک منطقه ایی بین ...

ادامه مطلب »