خانه » دانشگاه های بلاروس

دانشگاه های بلاروس

دانشگاه های بلاروس

دانشگاه های بلاروس مورد تائید وزرات علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه های پزشکی مورد تائید وزارت بهداشت را خدمت شما معرفی میکنیم.

دانشگاه دولتی اقتصاد بلاروس

دانشگاه دولتی اقتصاد بلاروس به نام  Белорусский государственный экономический университет و با نام انگلیسی Belarusian State Economic University شناخته می شود.

دانشگاه دولتی اقتصاد بلاروس

دانشگاه دولتی اقتصاد بلاروس

 دانشگاه ملی فنی بلاروس

دانشگاه ملی فنی بلاروس به نام Белорусский национальный технический университет و با نام انگلیسی Belarusian National Technical University شناخته می شود.

Belarusian National Technical University

Belarusian National Technical University

دانشگاه فنی دولتی بلاروس

دانشگاه فنی دولتی بلاروس به نام Белорусский государственный технологический университет و با نام انگلیسی Belarusian State Technological University شناخته می شود.

دانشگاه فنی دولتی بلاروس

دانشگاه فنی دولتی بلاروس

دانشگاه دولتی بلاروس

دانشگاه دولتی بلاروس به نام Белорусский государственный университет و با نام انگلیسی Belarusian State University شناخته می شود.

Belarusian State University

Belarusian State University

دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیو الکترونیک بلاروس

دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیو الکترونیک بلاروس به نام Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники که با نام انگلیسی Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics شناخته می شود.

دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیو الکترونیک بلاروس

دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیو الکترونیک بلاروس

دانشگاه دولتی بلاروس و روسیه

دانشگاه دولتی بلاروس و روسیه به نام Белорусско-Российский университет که با نام انگلیسی Belarusian-Russian State University شناخته می شود.

دانشگاه دولتی بلاروس و روسیه

دانشگاه دولتی بلاروس و روسیه

 دانشگاه دولتی بلاروس و روسیه نمای عصر

دانشگاه دولتی بلاروس و روسیه نمای عصر

دانشگاه دولتی گومل

دانشگاه دولتی گومل به نام Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины که با نام انگلیسی Francisk Skorina Gomel State University شناخته می شود.

دانشگاه دولتی گومل

دانشگاه دولتی گومل

دانشگاه دولتی کشاورزی گرودنو

دانشگاه دولتی کشاورزی گرودنو به نام  Гродненский государственный аграрный университет که با نام انگلیسی  Grodno State Agrarian University شناخته می شود.

دانشگاه دولتی کشاورزی گرودنو

دانشگاه دولتی کشاورزی گرودنو

دانشگاه زبان های خارجه مینسک

دانشگاه زبان های خارجه مینسک به نام  Минский государственный лингвистический университет که با نام انگلیسی Minsk State Linguistic University شناخته می شود.

دانشگاه زبان های خارجه مینسک

دانشگاه زبان های خارجه مینسک

آکادمی ملی علوم بلاروس

آکادمی ملی علوم بلاروس به نام Национальная академия наук Беларуси که با نام انگلیسی National Academy of Science of Belarus شناخته می شود.

آکادمی ملی علوم بلاروس

آکادمی ملی علوم بلاروس

دانشگاه دولتی پولوتسک

دانشگاه دولتی پولوتسک به نام Полоцкий государственный университет که با نام انگلیسی Polotsk State University شناخته می شود.

دانشگاه دولتی پولوتسک

دانشگاه دولتی پولوتسک

دانشگاه های پزشکی بلاروس مورد تائید وزارت بهداشت ایران

توجه: اعتبار دانشگاه های که در زیر قید شده به صورت مشروط می‌باشد

دانشگاه دولتی پزشکی بلاروس

دانشگاه دولتی پزشکی بلاروس به نام Белорусский государственный медицинский университет که با نام انگلیسی Belarusian State Medical University شناخته می شود.

دانشگاه دولتی پزشکی مینسک

دانشگاه دولتی پزشکی مینسک

 آکادمی تخصصی پزشکی بلاروس 

* توجه:

بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی : آکادمی تخصصی پزشکی مینسک (بلاروس)، (BelMAPO) ، در کشور بلاروس از سپتامبر ۲۰۱۵ غیر معتبر اعلام گردید.بدیهی است در خصوص افرادیکه قبل از تاریخ مذکور شروع به تحصیل می‌نمایند رعایت شرط تطابق ۸۰ درصد طول دوره و محتوای تحصیلی برنامه آموزشی رسمی آن دانشگاه با داخل کشور جهت ارزشیابی مدارک الزامی می‌باشد.

 

آکادمی تخصصی پزشکی بلاروس به نام Белорусская медицинская академия последипломного образования که با نام  Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education ، (BelMAPOشناخته می شود.

آکادمی تخصصی پزشکی بلاروس

آکادمی تخصصی پزشکی بلاروس

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های موردنیاز علامتگذاری شده اند *

*

4 × سه =